Chỉ số Hòa bình của Thế giới đang tăng, nếu không tính khu vực Trung Đông

tháng 6 17, 2016