Có bao giờ bạn nghi ngờ rằng Facebook đang lắng nghe các cuộc trò chuyện của bạn thông qua microphone?

Sunday, June 5, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,