Có bao giờ bạn nghi ngờ rằng Facebook đang lắng nghe các cuộc trò chuyện của bạn thông qua microphone?

8:01 SA