Có bao giờ bạn nghi ngờ rằng Facebook đang lắng nghe các cuộc trò chuyện của bạn thông qua microphone?

Xuất bản ngày: Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2016  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: