Hãng Microsoft chi 26 tỷ USD để mua lại mạng xã hội LinkkedIn

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,