Hãng Microsoft chi 26 tỷ USD để mua lại mạng xã hội LinkkedIn

Xuất bản ngày: Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: