Hãng Microsoft chi 26 tỷ USD để mua lại mạng xã hội LinkkedIn

tháng 6 14, 2016