Hàng ngàn Xe bọc thép Humvee của lính Mỹ lọt vào tay Hồi giáo IS

Tuesday, June 7, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: