Hàng ngàn Xe bọc thép Humvee của lính Mỹ lọt vào tay Hồi giáo IS

Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: