Hoa Kỳ sẽ ngăn chặn Nga bán chiến đấu cơ cho Iran

tháng 6 04, 2016