Khối liên minh quân sự NATO kết nạp thêm thành viên mới " Montenegro"

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: