Khối liên minh quân sự NATO kết nạp thêm thành viên mới " Montenegro"

tháng 6 04, 2016