Một người đàn ông Hồi Giáo xả súng giết chết 50 người tại hộp đêm ở Orlando Florida Hoa Kỳ

Monday, June 13, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: