Một người đàn ông Hồi Giáo xả súng giết chết 50 người tại hộp đêm ở Orlando Florida Hoa Kỳ

tháng 6 13, 2016