Một người đàn ông Hồi Giáo xả súng giết chết 50 người tại hộp đêm ở Orlando Florida Hoa Kỳ

Xuất bản ngày: Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: