Một người đàn ông Hồi Giáo xả súng giết chết 50 người tại hộp đêm ở Orlando Florida Hoa Kỳ

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: