Một tàu ngầm Trung Quốc cùng 100 thủy thủ đoàn bị chìm ở Biển Đông năm 1983

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,