Một tàu ngầm Trung Quốc cùng 100 thủy thủ đoàn bị chìm ở Biển Đông năm 1983

Friday, June 3, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,