NATO ủng hộ các nước ở khu vực Biển Đông muốn phát triển khả năng quốc phòng

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,