NATO ủng hộ các nước ở khu vực Biển Đông muốn phát triển khả năng quốc phòng

8:33 CH