NATO ủng hộ các nước ở khu vực Biển Đông muốn phát triển khả năng quốc phòng

tháng 6 13, 2016