NATO ủng hộ các nước ở khu vực Biển Đông muốn phát triển khả năng quốc phòng

Xuất bản ngày: Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: