Ngày mà Bắc Triều Tiên bắn phi đạn do Liên- Xô chế tạo nhằm vào Máy bay siêu Thanh SR 71 Blackbird của Mỹ

Xuất bản ngày: Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2016  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: