Súng Phóng Lựu IWI GL 40S của lực lượng phòng vệ Israel

tháng 6 15, 2016