Súng Phóng Lựu IWI GL 40S của lực lượng phòng vệ Israel

Xuất bản ngày: Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: