ThaiLand trồng rừng bằng cách thả hàng triệu cây giống bằng máy bay

tháng 6 04, 2016