ThaiLand trồng rừng bằng cách thả hàng triệu cây giống bằng máy bay

2:30 CH