ThaiLand trồng rừng bằng cách thả hàng triệu cây giống bằng máy bay

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,