Ấn Độ triển khai hàng trăm Chiến Xa T-72 tại khu vực Biên giới giáp với Trung Quốc

tháng 7 20, 2016