Ấn Độ triển khai hàng trăm Chiến Xa T-72 tại khu vực Biên giới giáp với Trung Quốc

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,