Ấn Độ triển khai hàng trăm Chiến Xa T-72 tại khu vực Biên giới giáp với Trung Quốc

Xuất bản ngày: Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: