Ấn Độ triển khai hàng trăm Chiến Xa T-72 tại khu vực Biên giới giáp với Trung Quốc

Wednesday, July 20, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,