Nga ném bom trúng một căn cứ đang được Mỹ sử dụng ở Syria

Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: