Nga ném bom trúng một căn cứ đang được Mỹ sử dụng ở Syria

Xuất bản ngày: Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: