Nga ném bom trúng một căn cứ đang được Mỹ sử dụng ở Syria

Monday, July 31, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: