Ấn Độ mua hệ thống radar của Israel sản xuất có khả năng phát hiện khủng bố lẫn trốn trong rừng rậm

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,