Bắc Triều Tiên tử hình các quan chức bằng Pháo cao Xạ

tháng 8 31, 2016