Bắc Triều Tiên tử hình các quan chức bằng Pháo cao Xạ

Xuất bản ngày: Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: