Chiến Hạm Hoa Kỳ bắn cảnh báo các tàu quấy rối của Iran

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: