Chiến Hạm Hoa Kỳ bắn cảnh báo các tàu quấy rối của Iran

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,