Có hơn 2000 phụ nữ người Yazidis vẫn còn bị ISIS bắt giữ làm nô lệ tình dục

Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,