Có hơn 2000 phụ nữ người Yazidis vẫn còn bị ISIS bắt giữ làm nô lệ tình dục

Thursday, May 11, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,