Có hơn 2000 phụ nữ người Yazidis vẫn còn bị ISIS bắt giữ làm nô lệ tình dục

Xuất bản ngày: Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: