Có hơn 2000 phụ nữ người Yazidis vẫn còn bị ISIS bắt giữ làm nô lệ tình dục

tháng 5 11, 2017