Dân Hồng Kông Biểu Tình hôm thứ sáu, đòi Độc lập khỏi Trung Quốc

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,