Dân Hồng Kông Biểu Tình hôm thứ sáu, đòi Độc lập khỏi Trung Quốc

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: