Hamas trộm hàng chục triệu USD từ tổ chức từ thiện World Vision để mua sắm vũ khí

tháng 8 05, 2016