Helicoprion vẫn còn nhỏ hơn kích thước của loài các mập khét tiếng Megalodon

Monday, August 15, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,