Hình ảnh cậu bé Omran đã trở thành biểu tượng của sự tàn phá do cuộc nội chiến kéo dài ở Syria

Friday, August 19, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,