Hoa Kỳ di dời 20 đơn vị Vũ khí nguyên tử đến căn cứ Deveselu ở Romania

tháng 8 19, 2016