Hoa Kỳ di dời 20 đơn vị Vũ khí nguyên tử đến căn cứ Deveselu ở Romania

Friday, August 19, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,