Không quân Israel thực hiện 2 vụ không kích tại Gaza để đáp trả 2 quả Rocket

Monday, August 22, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: