Không quân Israel thực hiện 2 vụ không kích tại Gaza để đáp trả 2 quả Rocket

Xuất bản ngày: Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: