Không quân Israel thực hiện 2 vụ không kích tại Gaza để đáp trả 2 quả Rocket

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: