Khủng Bố IS ép buộc các bà mẹ người Yazidi ăn Thịt con của mình

tháng 8 01, 2016