Lần đầu tiên các nhà khoa học tạo ra Cổng Không gian trong phòng thí nghiệm

Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,