Lần đầu tiên các nhà khoa học tạo ra Cổng Không gian trong phòng thí nghiệm

tháng 8 13, 2016