Lịch sử phát triển của Hải quân Israel tại các nhà máy đóng tàu ở Đức

Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,