Một cựu biệt kích Navy Seal của hải quân Mỹ Đồng ý trả 7 triệu đôla cho chính phủ Mỹ

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: