Một cựu biệt kích Navy Seal của hải quân Mỹ Đồng ý trả 7 triệu đôla cho chính phủ Mỹ

Xuất bản ngày: Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2016  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: