Một số lượng vũ khí chưa rõ đã bị đánh cắp từ một kho hậu cần Quân sự của Mỹ tại Đức

Monday, August 1, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,