Một số lượng vũ khí chưa rõ đã bị đánh cắp từ một kho hậu cần Quân sự của Mỹ tại Đức

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,