Một số lượng vũ khí chưa rõ đã bị đánh cắp từ một kho hậu cần Quân sự của Mỹ tại Đức

tháng 8 01, 2016