Một trận động đất 7,4 độ richter rung chuyển khu vực nam Đại Tây Dương vào hôm thứ sáu

Saturday, August 20, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: