Một trận động đất 7,4 độ richter rung chuyển khu vực nam Đại Tây Dương vào hôm thứ sáu

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: