Một trận động đất 7,4 độ richter rung chuyển khu vực nam Đại Tây Dương vào hôm thứ sáu

tháng 8 20, 2016