Mỹ bắt đầu lắp đặt hệ thống SeaRAM tiên tiến cho các chiến hạm

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,