Mỹ bắt đầu lắp đặt hệ thống SeaRAM tiên tiến cho các chiến hạm

tháng 8 20, 2016