Mỹ -Hàn Tập Trận quy mô lớn cùng 9 quốc gia khác tham dự

tháng 8 23, 2016