Mỹ -Hàn Tập Trận quy mô lớn cùng 9 quốc gia khác tham dự

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,