Mỹ triển Khai F-22 đến Rumani sau khi bị máy bay Nga quấy rối

tháng 8 21, 2016