Mỹ triển Khai F-22 đến Rumani sau khi bị máy bay Nga quấy rối

Sunday, August 21, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,