NASA công bố hàng ngàn ảnh chụp bề mặt Sao Hỏa chất lượng cao

tháng 8 09, 2016