Đoạn video tố cáo hai người đàn ông theo dõi Edward Leung Tin-kei bị báo cáo lạm dụng và facebook cấm đăng bài trong 24 giờ

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,