Tạp chí Charlie Hebdo của Pháp một lần nữa trở thành mục tiêu của Hồi giáo cực đoan

Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,