Tạp chí Charlie Hebdo của Pháp một lần nữa trở thành mục tiêu của Hồi giáo cực đoan

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: