Tesla Đề Nghị Mua lại SolarCity với giá 2,6 Tỷ USD

1:50 CH