Ukraine tuyên bố: một cuộc xâm lược của Nga có thể ' được tính bằng phút'

Xuất bản ngày: Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: