Venezuela nghiền nát 2000 khẩu súng trước công chúng.

tháng 8 20, 2016