Venezuela nghiền nát 2000 khẩu súng trước công chúng.

Saturday, August 20, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: