Venezuela nghiền nát 2000 khẩu súng trước công chúng.

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: