Vua Jordan Lên án các hoạt động của Israel tại Núi Đền Temple

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,