Vua Jordan Lên án các hoạt động của Israel tại Núi Đền Temple

tháng 8 16, 2016