38 tỷ USD là khoản Viện trợ Quân sự lớn nhất của Mỹ dành cho Israel

Friday, March 17, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,