38 tỷ USD là khoản Viện trợ Quân sự lớn nhất của Mỹ dành cho Israel

Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,