38 tỷ USD là khoản Viện trợ Quân sự lớn nhất của Mỹ dành cho Israel

tháng 3 17, 2017