38 tỷ USD là khoản Viện trợ Quân sự lớn nhất của Mỹ dành cho Israel

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: