Bắc Triều Tiên có khả năng sản xuất 6 quả Bom Hạt nhân mỗi năm

Wednesday, September 14, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,