Bắc Triều Tiên có khả năng sản xuất 6 quả Bom Hạt nhân mỗi năm

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,