Lính dù Israel tái hiện cảnh tượng trong chiến dịch anh dũng 60 năm trước

tháng 9 16, 2016