Lính dù Israel tái hiện cảnh tượng trong chiến dịch anh dũng 60 năm trước

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,