Lính dù Israel tái hiện cảnh tượng trong chiến dịch anh dũng 60 năm trước

Friday, September 16, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,