Dưới áp lực từ những lời comment chỉ trích của người dân,TT. Philipine ông Duterte đã rút lại những phát biểu gây tranh cải của mình

Xuất bản ngày: Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: