Dưới áp lực từ những lời comment chỉ trích của người dân,TT. Philipine ông Duterte đã rút lại những phát biểu gây tranh cải của mình

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,