Duterte muốn các Lực lượng đặc nhiệm Mỹ phải rời khỏi miền Nam Philippines

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: