Duterte muốn các Lực lượng đặc nhiệm Mỹ phải rời khỏi miền Nam Philippines

Xuất bản ngày: Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: