Giết người của Thiên Chúa là hành động của "Qủy Satan"

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: