Hàn Quốc tiết lộ: Nước này có một kế hoạch ám sát Kim Jong Un

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: