Hàn Quốc xem vụ thử hạt nhân lần thứ 5 của Bắc Triều Tiên là một hành động " liều lĩnh- ngông cuồng "

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: