Hệ thống phòng thủ Phi đạn tiên tiến Iron Dome của Israel đánh chặn 2 rocket từ Syria

Xuất bản ngày: Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: