Hệ thống phòng thủ Phi đạn tiên tiến Iron Dome của Israel đánh chặn 2 rocket từ Syria

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,