Hệ thống phòng thủ Phi đạn tiên tiến Iron Dome của Israel đánh chặn 2 rocket từ Syria

tháng 9 18, 2016