Hệ thống phòng thủ Phi đạn tiên tiến Iron Dome của Israel đánh chặn 2 rocket từ Syria

Sunday, September 18, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,