Hoa Kỳ Phóng Thử Nghiệm Phi Đạn Liên Lục Địa Minuteman III băng Qua Thái Bình Dương

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,