Hoa Kỳ Phóng Thử Nghiệm Phi Đạn Liên Lục Địa Minuteman III băng Qua Thái Bình Dương

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: