Hoa Kỳ Phóng Thử Nghiệm Phi Đạn Liên Lục Địa Minuteman III băng Qua Thái Bình Dương

Friday, September 9, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,